Viral reklamın geleneksel reklamlardan farkı, tanıtılmak ürün veya hizmetin reklamının "çaktırmadan" ve "şok edici" şekilde yapılmasıdır. Bu tür viral reklamlar sosyal medya üzerinde çok hızlı bir şekilde yayılır ve kendinden bahsettirir. Kendi kendine yayılması sayesinde yayın maliyetleri düşüktür. Yapısı ve üretilme nedeniyle de viral reklam, insanlar arasındaki "ağızdan ağıza pazarlama"yı (WOMM) maksimizme eder.

Hedef kitlenin ve anlatılmak istenenin çok iyi tespit edilmesi gereken viral reklamlar, Graphist Ajans'ın tecrübeli ekibi sayesinde beklenilen etkiyi yaratır. Kötü yapılan viral pazarlamanın firma için kötü sonuçlar doğurabileceği de düşünüldüğünde, neden bizimle çalışmayasınız ki?